فیلم نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار // تاریخ: 1395/11/05 // تهیه شده در روزنگار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

دانلود فیلم نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار با کیفیت عالی 1080 / حجم 198 مگابایت

دانلود فیلم نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار با کیفیت خوب 720 / حجم 120 مگابایت

دانلود فیلم نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار با کیفیت متوسط 360 / حجم 48 مگابایت

 

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

shahriar-farhang-gov-ir-news2017-e

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

نشست مطبوعاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار

عکاسی و فیلمبرداری: امیر علیپور

تدوین فیلم: علیرضا رحمانی